Els Airbnb.org vasitəsilə bir qaçqına Romada ev sahibliyi edir.

Ukraynanı tərk edən 100 min qaçqına yaşayış yeri tapmaqda kömək edin

Airbnb.org vasitəsilə ödənişsiz və ya endirimlə qonaqlamalar təklif edin və ya maliyyə vəsaitimizin daha da artmasına yardım etmək üçün ianə edin.

Dəstəyiniz fərq yaradır

Airbnb.org Ukraynanı tərk edən 100 minə qədər insan üçün qısamüddətli qonaqlamaları maliyyələşdirir. Milliyyətindən, irqindən, etnik mənsubiyyətindən və ya kimliyindən asılı olmayaraq qaçqın qonaqlarımızı dəstəkləyirik.

Airbnb.org vasitəsilə ödənişsiz və ya endirimlə müvəqqəti qonaqlamalar təklif edərək və ya qonaqlamaları maliyyələşdirmək üçün ianə edərək yardım edə bilərsiniz.

Dallasda Ev Sahibi olan Linda qaçqınları Airbnb.org vasitəsilə qarşılayıb.

Qalmağa yer təklif edin

Qonaqlara ödənişsiz və ya endirimlə ev sahibliyi etməyə başlayın.

Ev sahibliyinin iş prinsipi

  • Bir neçə gündən bir neçə həftəyə qədər rahat bir yataq və əsas imkanlar təmin edəcəksiniz. Qaçqın qonaqlara ev sahibliyi etmək haqqında ətraflı məlumat
  • Airbnb.org qaçqın qonaqların tələblərə uyğunluğunu yoxlayan və qonaqlamadan əvvəl, sonra, eləcə də qonaqlama müddətində onlara yardım edən qeyri-kommersiya təşkilatları ilə tərəfdaşlıq edir.
  • Airbnb Ev Sahiblərini 1 milyon ABŞ dolları dəyərində məsuliyyət sığortası, 1 milyon ABŞ dolları dəyərində zərərdən mühafizə və daha çoxunun daxil olduğu AirCover ilə təmin edir.
Fodi Airbnb.org vasitəsilə İtaliyada Ev Sahibi ilə qonaqlayan qaçqın qonaqdır.

Hər bir ianə böhran dövründə Ukraynalı qaçqınların və ehtiyacı olan digər insanların fövqəladə qonaqlama ehtiyaclarını qarşılamağa yardım edir.

İanənin iş prinsipi

  • İanənizin 100% -i insanlar üçün qısamüddətli yaşayış yeri təmin etməyə xərclənəcək.
  • Qonaqlamalar proqramımızın qonaqları üçün tamamilə ödənişsizdir.
  • İanələrinizdən yerli vergi qanunlarınıza əsasən icazə verilən dərəcədə vergi tutulur.
Jozey müxtəlif növ fəlakətlərdən qaçan insanları qarşılamaq üçün Airbnb.org vasitəsilə ev sahibliyi edir.

Yardıma ehtiyacınız var?

Hazırda fiziki şəxslərə birbaşa yaşayış yeri təklif etmirik. Airbnb.org qaçqın qonaqlar üçün qonaqlamalar bron edən və onları koordinasiya edən digər qeyri-kommersiya tərəfdaşları ilə işləyir.

Qeyri-kommersiya tərəfdaşlarımız nə edir

Tərəfdaşlarımız qaçqınları qarşılamağa kömək edən qeyri-kommersiya təşkilatlarıdır. Bu təşkilatlar öz müştərilərinə yaşayış yeri və s. tapmaqda dəstək olur. Qeyri-kommersiya təklifləri yalnız dəvətlə qəbul edilir.

Airbnb.org nə edir?

Airbnb.org müştərilərinə müvəqqəti yaşayış yeri verən qeyri-kommersiya tərəfdaşlarımızı qrantlar və texnologiya ilə təmin edir.

Tərəfdaşlarımız

  • HIAS (İbrani Mühacirlərə Yardım Cəmiyyəti)
  • Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (IOM)

Airbnb necə yardım edir

Ev Sahiblərini dəstəkləmə

Airbnb Ev Sahiblərini 1 milyon ABŞ dolları dəyərində məsuliyyət sığortası, 1 milyon ABŞ dolları dəyərində zərərdən mühafizə və daha çoxunun daxil olduğu AirCover ilə təmin edir.

Qonaqlamaların maliyyələşdirilməsi

Airbnb və ianəçilər Ukraynanı tərk edən 100 minə qədər qaçqın üçün müvəqqəti qonaqlamalara vəsait ayırır.

Haqlardan imtina

Airbnb qaçqınlar üçün bütün Airbnb.org qonaqlamalarında Ev Sahibi və qonaq haqlarından imtina edir.